Werkwijze


Tijdens een klantgesprek proberen wij de behoeften van de klant in kaart te brengen en vervolgens samen een plan op te stellen. In het plan staat wat er moet worden schoongemaakt, hoeveel tijd dat kost en welke momenten er moet worden schoongemaakt.


Klantcontract


Wanneer een klant besluit Maya Schoonmaakbedrijf in te huren zal er een contract worden opgesteld. In het contract staan alle afspraken die met de klant zijn gemaakt verwerkt. Verder staat aangegeven om welk object het gaat, welke delen van dat object moeten worden schoongemaakt, de hoeveelheid tijd die daarvoor nodig is en hoe vaak de schoonmaakmedewerker wekelijks of maandelijks langskomt.


Controle en voortgang


Om de kwaliteit van het werk te garanderen wordt er één maal per maand een kwaliteits controle uitgevoerd. De controles zijn onaangekondigd, waardoor de medewerkers worden gemotiveerd de werkvloer optimaal schoon te houden. Daarnaast worden er gedurende de samenwerking met de klant voortgangsgesprekken ingepland. Tijdens deze gesprekken wordt er naar de voortgang van de werkzaamheden gekeken en indien nodig worden deze werkzaamheden aangepast. Als de klant in de tussentijd behoefte heeft aan een gesprek is dat altijd mogelijk.